home pics archive about

Iowa vs. Wisconsin, November 20th, 2004

I was invited to come and see the Iowa-Wisconsin game, in Iowa City. It was a lot of fun, and the Hawkeyes won.

001ashmegkris.jpg
002eatglue.jpg
003krisalex.jpg
004stevetimkris.jpg
005curtstevetim.jpg
006timargues.jpg
007krispositiveK.jpg
008alexkrispoker.jpg
009timjoepoker.jpg
010jessicasethcurt.jpg
011sarahashmegrenae.jpg
012amandaalexash.jpg
013amyrenae.jpg
014sarahjj.jpg
015alexmouth.jpg
016bling.jpg
017amyrenae.jpg
018yousuck.jpg
019steve.jpg
020amandaspills.jpg
021sarahamyjj.jpg
022renaejustin.jpg
023johnamanda.jpg
024krishat.jpg
025jessjackie.jpg
026amandadeals.jpg
027renaedone.jpg
028justin.jpg
029latepoker.jpg
030renae.jpg
031jj.jpg
032curtphoto.jpg
033alex.jpg
034closehand.jpg
035twothirty.jpg
036renaepaint.jpg
037alexrenaepaint.jpg
038alexrenaepaint.jpg
039alexpaint.jpg
041morning.jpg
042morning.jpg
043justinjackietailgate.jpg
044melissaamandaellen.jpg
045timrenaebeabag.jpg
046jjtailgate.jpg
047timthrows.jpg
048renaethrows.jpg
049alex.jpg
050timcurtjessica.jpg
051ellentimcurt.jpg
052justinjackie.jpg
053coldmelissa.jpg
054stevejackass.jpg
055cheers.jpg
056meghanrenae.jpg
057stevestop.jpg
058jackiesleeps.jpg
059renaepissed.jpg
060johnellen.jpg
061johnrenae.jpg
062ladies.jpg
063renaecurt.jpg
064suncomesout.jpg
065iowaboobs.jpg
066renaepreviews.jpg
067johnmelissashades.jpg
068boxedwine.jpg
069scuffle.jpg
070scuffle.jpg
071kinnick.jpg
072teamentering.jpg
074alexrenaesteve.jpg
075amykris.jpg
076melissajohnamy.jpg
077krislight.jpg
078finalscore.jpg
079rushfield.jpg
080rushfield.jpg
081renaejeremy.jpg
082steverenae.jpg
083renaesaraamanda.jpg
084amandaamy.jpg
085alexandy.jpg
subscribe: posts
validate: html css
login: not logged in
@2002-2024, John Kelly